Дежурен център - 0700 20 166
Свържете се с конкретен служител

Тодор Тодоров

/Изпълнителен Директор/


0884 00 00 88
ceo@terek.bg

Теодора Барбова

/Асистент Мениджър/


0888 00 68 00
manager@terek.bg

Галя Тодорова

/Юрисконсулт/


0886 44 44 92
law@terek.bg

Отдел клиенти

/Мениджър продажби/


0882 00 00 66
sales@terek.bg

Деян Божков

/Технически директор/


0889 55 22 22
sot@terek.bg

Росен Райков

/Началник сектор физ. охрана/


0889 16 16 71
security@terek.bg

Технически отдел

/Технически лица/


0882 38 44 38
support@terek.bg

Николай Тодоров

/Ръководител кадри/


0882 37 56 74
executive.cadres@terek.bg


Използвайте нашия онлайн формуляр, за да:

 
- поискате конкретна информация за предлаганите услуги
- направите вашата заявка