КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

СИГУРНА ЗАЩИТА ПРИ МАЛКИ И
ГОЛЕМИ МЕРОПРИЯТИЯ, КОНЦЕРТИ
И СЪБИТИЯ

 

"ТЕРЕК СЕКЮРИТИ ГРУП" - ООД, осъществява системен контрол по носене на службата по охрана на обектите, чрез служители (Експерти) по охранителната дейност и от група за оперативен контрол.
Както и от системи за контрол на достъпа и бутони бодрост.
Съвременните технологии с които работим, дават възможност за гъвкаво управление на правата за ползване на служебните помещения и идентификация на съответният брой служители , ръководството на организацията може да получи отговори на въпросите ”Кой?”, ”Кога?” и ”Колко?” е присъствал в дадено помещение.

Охранителна фирма "ТЕРЕК СЕКЮРИТИ ГРУП" - ООД гарантира:

* Вашата сигурност;
* Спокойствието и нормалното функциониране на охраняваните обекти;
* Опазване на имуществото от неправомерни действия и поемане на отговорност за виновно нанесени щети;
* Дискретност и конфиденциалност при осъществяване на дейността;
* Изплащане на нанесените щети в кратки срокове;
* Преференциални цени при изграждане на видео наблюдение, контрол на достъпа, периферна охрана и СОТ.

12

УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТЕРЕК СЕКЮРИТИ ГРУП