Охранителна фирма "ТЕРЕК" ЕООД предлага:

  • Охрана на имущество на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти. Фирмата е специализирана в изграждането на системи за видео наблюдение и сигнално охранителна техника;
  • Проектиране, доставка, монтаж и сервизна гаранционна и извънгаранционна поддръжка на технически системи за известяване и охрана;
  • Професионална физическа охрана (въоръжена и невъоръжена), с униформени охранители, на обекти, имущество, сгради, помещения и др.
Фирмата отговаря на изискванията на ISO 9001:2008 и националните нормативни документи.

Системи за управление на качеството.

УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТЕРЕК ЕООД

ТЕРЕК ЕООД
ВАШИЯТ ДОВЕРЕН ЗАЩИТНИК

ТЕРЕК ЕООД - РАЗПОЛАГА С ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ РАДИО ЧЕСТОТНА МРЕЖА, GPS СЪРВЪР И МОБИЛНО ДУБЛИРАНА МРЕЖА ЗА МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ ПРОТИВ САБОТАЖ И ОПИТИ ЗА ЗАГЛУШАВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СОТ ОХРАНА И ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ !

Дейността на охранителната ни фирма се основава изцяло на действащото законодателство на Република България.

ПАРТНЬОРИ