ЗАПИТВАНЕ

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

ТЕРЕК | ВЯРНАТА ЗАШИТА

profДоговорът за охрана се сключва за 12 или 24 месеца, в офертата влиза пълна материална отговорност за охраняемия обект, като всичко се описва в договора за охрана и приемо-предавателен протокол, отбелязана е стойността на отговорността в лева. До 100 000 лв. недвижимо и движимо имущество. При всякакви посегателства: кражби, взломове и нарушаване на цялостта на обекта се изплаща 100% стойността на щетата в лева.

Офертата важи 15 дни.

Заявителят заявява приемането на предложената оферта на тел. 0700 20 166 или лично.

Изпълнителят се задължава в договорената дата за изгради и предаде на Възложителя работеща АСПП в обекта.

В срок до три работни дни след датата на изграждане и предаване на АСПП в обекта Заявителят се задължава да посети офиса на охранителната фирма за сключване на Договор за охрана и заплащане на договорените суми. В противен случай техниката се демонтира.

* При предплащане на таксите за 12 месеца, един месец е безплатно.

Запитване за оферта

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.