ОБУЧЕНИЕ

ПЕРИОДИЧНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ

КАДРОВИ ПОТЕНЦИАЛ

В охранителна фирма ТЕРЕК ЕООД подборът на охранителния състав се извършва по специална методика, разработена и съгласувана с Института по психология на МВР.

След оценка на пригодността, одобрените кандидати се представят пред СДВР (РДВР) за лицензиране, извършва се проверка по картотеките. Кандидатите преминават задължителна подготовка и инструктаж за изпълнение на служебните си задължения, след което се назначават като сътрудници по охраната.

ВЪОРЪЖЕНИЕ И ОБОРУДВАНЕ

Охранителна фирма ТЕРЕК ЕООД разполага с отговарящи на изискванията на нормативните актове в България и необходимия брой автомобили на територията на обл. Варна, с които покрива всички райони на града, в които фирмата охранява обекти с физическа охрана, а също така и технически системи за известяване и охрана.

ВСЕКИ ЕКИП Е ПОДСИГУРЕН С:

- Средства за комуникация (мобилни, носими и стационарни радиостанции, мобилни телефони и др.);
- Средства за принуда и защита - полицейски палки, електрошокови палки, бронежилетки, белезници, спрейове, фенери, бинокли, паник-бутони идр.;
- Униформено облекло, съгласувано с МВР, отличителни знаци, баджове с име, ЕГН и снимка на служителите;
- Охранителите са въоръжени с късоцевно бойно оръжие, гладкоцевни пушки, газови пистолети и боеприпаси за тях;
- Разходите, свързани с лицензиране на охранителния състав, получаване на обектови разрешения за въоръжена охрана, транспорт и др. са за сметка на фирмата.

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МВР

Поддържане на тесни контакти с компетентните органи на МО, СДВР, РДВР и РПУ, във връзка с осигуряване на необходимото взаимодействие при изпълнение на охранителните задачи.