СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Охрана чрез технически системи за сигурност


Охранителна фирма "ТЕРЕК ЕООД" - ООД извършва широк спектър от дейносткато: проектиране, доставка, монтиране и пусковонастроечни работи на технически системи, както и гаранционен и извънгаранционен сериз и поддръжка на:
- сигнално известителни системи (СОТ);
- системи за видео контрол и наблюдение;
- пожароизвестителни системи;
- системи за контрол на достъпа и работното време;
- видеодомофони и домофонни системи;
- структурно окабеляване;
- телефонни мрежи и централи;
- инсталации за компютърни мрежи;
- радиомрежи и системи за оповестяване;
- автоматизирани системи за контрол и управление;
- поемане на обекти за мониторинг и охрана в централизирана система.

В Централизираната система охраната се извършва чрез технически системи и средства, като информацията за статуса на системата се осъществява по радиоканал, телефонна линия и GSM до приемния Диспечерски център на фирмата, където чрез софтуера на PC се осигуряват следните възможности:

* Изобразява на монитор и електронна карта статуса на обектите; * Запаметяват се голям брой алармени събития;
* Регистрират се времената на приетото алармено събитие и пристигането (реакцията на дежурен оператор и автопатрулен екип);
* Осигурява нива на приоритет за достъп до записваната информация и съхраняване на сущата за определен период от време;
* Възможност за разширяване и усъвършенстване на системата;
* И редица други параметри на охранителните системи.

Охранителна фирма" "ТЕРЕК ЕООД разполага с високо - квалифицирани специалисти и своя Лаборатория с добро техническо оборудване, за да извършва дейностите: проектиране, монтаж, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на всякакъв вид технически системи за известяване и охрана.

Ангажираност към дейността:

- Организиране и осъществяване на дейността съгласно вътрешнофирмена Инструкция, съдържанието на която е насочена към опазване на приетите за съхранение ценности и недопускане на престъпни посегателства от външни лица и недобросъвестни действия на свойте служители.
- Осъществяване на дейността въз основа на сключен договор и съгласуване между страните, организацията на работа и пропускателния режим;
- Разработване на допълнителни условия, правилници за осъществяване на дейността, които да са съобразени с конкретни изисквания на Контрагента;
- Всички задължения на охранителна фирма „ТЕРЕК ЕООД, произтичаши от трудови или други отношения с охранителите, не ангажира по никакъв начин клиента.

Охранителна фирма „ТЕРЕК ЕООД носи 100% материална отговорност за нанесени имуществени щети на Възложителя, по вина на охраната.