ТЕРЕК ЕООД

ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА
ТЕРЕК ЕООД

разполага с денонощни мобилни автопатрулни екипи, оборудвани автомобили.
Дейността на охранителната фирма се основава изцяло на действащото
законодателство в Република България.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ : Денонощна, въоражена и невъоражена охрана на обекти; организиране осъществяване на охрана, включително чрез пропускателен режим на обекти, организиране и осъществяване на охрана със сигнално охранителна техника /СОТ/ на обекти, включваща проектиране,доставяне,монтиране и поддръжане на сигнално-известяваща техника .Видеонаблюдение на последно поколение техника и мониторинг център,който се наблюдава и следи денонощно от специалисти .

ТЕРЕК | ВЯРНАТА ЗАЩИТА

Развитието на дейността ни следва стратегията, приета от ръководството за предлагане на комплексни услуги в областта на охраната и гарантиране на сигурността:


Отделни структури на фирмата придобиха реален практически опит по организацията на охранителната дейност в
условията на стихийни бедствия, координацията и взаимодействието с местни общински структури, гражданска защита,
бърза медицинска помощ и районни полицейски управления.

Управление на риска


Проучване на вътрешните нормативни и регулационни актове

касаещи сигурността на обекта с участие на компетентните лица оторизирани от клиента. При необходимост се предлагат съответни промени или се създават изцяло нови нормативни регламентиращи документи


Обучение на личния състав

на клиентите по проблеми на сигурността и действията им при кризисни ситуации, в т.ч. и провеждане на съвместни занятия с охранителния състав.


Разработване на програми за сигурност и планове за действие при кризисни ситуации

(стихийни бедствия, промишлени аварии, при заплахи и извършване на терористични актове)

Експертно информационно обслужване на клиентите

включва „Звено за извършване на консултантска, информационна и развойна дейност“. Звеното разполага с високо квалифицирани специалисти, които могат да бъдат полезни, както на представителите на местния бизнес, така и на чуждестранни фирми и търговци със съвети и информация по Българското фирмено, банково, търговско и митническо законодателство, с посреднически услуги и търговско представителство


Анализ на риска

класификация и дефиниране на възможни заплахи и рискови ситуации към организации или дейности и оценка на уязвимостта им с цел максимално ефективно противодействие на формулираните заплахи за сигурността